header("X-Robots-Tag: noindex, nofollow", true); Slingeland Ziekenhuis - patiëntfolder: Botdichtheidsmeting (DEXA-onderzoek)
Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Nucleaire Geneeskunde
Radiologie


Botdichtheidsmeting (DEXA-onderzoek)


Algemeen
Binnenkort krijgt u een botdichtheidsmeting om te zien of er bij u sprake is van botontkalking (osteoporose). Een botdichtheidsmeting noemen we ook wel een DEXA-onderzoek of botdensitometrie. In deze folder vindt u informatie over uw afspraak en het onderzoek.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Voorbereiding
Houd er rekening mee dat u tijdens het maken van de foto's geen kleren met daarin metaal mag dragen. Denk dan bijvoorbeeld aan beugelbeha’s en metalen ritsen of knopen.

Verder zijn er geen voorbereidingen nodig.

Het onderzoek
Mogelijk wordt u gevraagd om enkele kledingstukken uit te trekken. Uw hemd en onderbroek mag u altijd aanhouden. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen. Er worden röntgenfoto's gemaakt van uw rug en heup om de botdichtheid te bepalen.

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Röntgenstraling
Bij dit onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling. De stralingsdosis is heel laag.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact met ons op om te overleggen of het onderzoek door kan gaan.

De uitslag
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of zorgverlener in het ziekenhuis), ontvangt de uitslag. U krijgt de uitslag van het onderzoek telefonisch of tijdens een afspraak op de polikliniek.

Vragen
Heeft u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 686-jul 20